Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Tejstymy w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego w 2023 r. i rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2024 r.