OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Kruzy w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.