OC.5533.4.2023

Kolno, 25 lipca 2023 r.

 

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOLNO

 

Informuję, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7  stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96) w ramach treningu dotyczącego alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Kolno odbędzie się trening Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

W związku z czym nastąpi włączenie syren alarmowych poprzez nadanie sygnału akustycznego – ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty w punkach alarmowania: Ochotnicza Straż Pożarna w Lutrach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kruzach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie

 

PiotrSzulc

podpis właściwy

Wójt Gminy Kolno

 

Komunikat Wójta Gminy Kolno z dn. 25.07.2023 r.