I N F O R M A C J A

Informuję, iż w dniu

17 lipca 2023 r. (poniedziałek)
Urząd Gminy Kolno

będzie czynny do godziny 13:30.

 

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Szulc