OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Bęsia w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.