W związku z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych informuję, iż został przedłużony na obszarze Gminy Kolno do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59 okres obowiązywania następujących stopni alarmowych:

  • drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku),
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku),
  • drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku).

WÓJT GMINY KOLNO
podpis właściwy
PIOTR SZULC