Zgłaszanie wypoczynków w postaci obozów

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami z dn. 19 czerwca 2019 r.