Ogłoszenie - LXI Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 25 maja 2023 r. o godz. 12:00