Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 23 maja 2023 r. o godz. 12:30