OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 9 maja 2023 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 2 lipca 2023 r.