1 maja- Święto Pracy

Święto Pracy, a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago w 1886 r. walczących o 8 godzinny dzień pracy. W Kościele Katolickim 1 maja jest dniem patrona ludzi pracy – św. Józefa – ustanowionym przez papieża Piusa XII w roku 1955.

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Data święta polskiej flagi została wybrana nieprzypadkowo. 2 maja jest także Dniem Polonii i  Polaków za Granicą.

3 maja- rocznica uchwalenia Konstytucji

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Święty Florian urodził się ok. 250 roku w Austrii. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 stawił się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy). Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Według jednej z legend Św. Florian już jako dziecko miał dokonywać cudów, podobno miał ugasić pożar domu jednym wiadrem wody. Florian oficjalnie świętym chroniącym od ognia stał się dopiero w XVI wieku. W 1528 roku w Krakowie wybuchł pożar, który strawił znaczną część miasta, a w szczególności północną część Starego Miasta. Ocalał tam jedynie kościół pod wezwaniem Świętego Floriana. Odczytano to jako znak uznając, że patron uchronił kościół przed ogniem. Od tego też czasu Florian stał się patronem osób walczących z pożarem, opiekunem chroniącym przed ogniem. Święty Florian przedstawiany jest jako młody żołnierz ubrany w strój legionisty rzymskiego. Przeważnie postać wylewa wodę z skopka (naczynie, wiadro z wodą) na płonący dom lub kościół. Często Florian jest przedstawiany nie jak zwykły legionista, ale jak oficer rzymski czy książę w hełmie i wspaniałej zbroi trzymający w dłoni lancę i proporzec. Do jego atrybutów należą: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż (czerwony i biały), miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Życzenia Wójta Gminy Kolno z okazji Dnia Strażaka

Wszystkim funkcjonariuszom, druhom, pracownikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa z terenu działania Gminy Kolno pragnę, podziękować za dar serca oraz dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy bliźnim, w myśl dewizy strażackiej ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek’’.

Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń oraz, by św. Florian był dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, a także otaczał swoją opieką Was i wasze rodziny.

Program uroczystości w Gminie Kolno

3 maja 2023 r., godz. 11:30 – Msza Święta w intencji ojczyzny i strażaków w Kościele pw. św. Anny i Trzech Króli w Kolnie, podczas której przedstawiony zostanie program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie.

Następnie planowany jest przemarsz i złożenie kwiatów pod pomnikiem na Placu Pojednania i Nadziei w  Kolnie.

/-/ Piotr Szulc

Wójt Gminy Kolno