W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyła się LX Sesja Rady Gminy Kolno.

Podczas której przedstawiono następujące sprawozdania:

- Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2022., które przedstawiła Pani Beata Wrona - po. Dyrektor Biblioteki;

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2022 przedstawiła Pani Lillę Szczeblewską - Kierownika GOPS w Kolnie;

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2022 zreferowała Pani Patrycja Bałabańska – Dyrektor GOK w Kolnie;

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno w 2022 roku oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno w 2022 roku przedstawiła Pani Beata Harań Sekretarz Gminy Kolno.

Ponad to podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LX/319/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037.
  2. Uchwała Nr LX/320/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
  3. Uchwała Nr LX/321/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2023-2025.
  4. Uchwałę Nr LX/322/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Kolnie poprzez zmianę siedziby.
  5. Uchwałę Nr LX/323/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwom Gminy Kolno.
  6. Uchwałę Nr LX/324/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont około 0.6 km drogi powiatowej nr 1495N relacji Kolno - Bęsia”.
  7. Uchwałę LX/325/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 31 marca 2023 r. na działalność Wójta Gminy Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2856-lx-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId2fb03a1fb4