Informacja o uproszczonej ofercie na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 19.04.2023 r.