Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2023 r.