Informuje się, iż 22 kwietnia 2023 r. (sobota) w godz. 10:00 – 11:30 na terenie sołectwa Bęsia (działka nr 214 - budynek byłej Szkoły Podstawowej) odbędzie się koncentracja gminna jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mieszkańców pobliskich posesji prosi się o nie parkowanie aut przy wyżej wymienionym obiekcie.

Wójt Gminy Kolno
podpis właściwy
/-/ Piotr Szulc