Zachęcamy do udziału w XXVII edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2023". Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy. Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Sołtysów miejscowości chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Kolno w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00.
Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2023"