Zarządzenie Nr 9/2023 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kolno