Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2023 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych"

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2023 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”

Informacja o złożonych ofertach, o ofertach niespełniających wymogów formalnych oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań