OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 8:30 odbędzie się

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji bez odczytywania.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kolno z dnia 31.03.2023 r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Odbędzie się w Urzędzie Gminy Kolno (pok. Nr 11).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Jolanta Białasiewicz

 Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 5 kwietnia 2023 r. o godz. 8:30