OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 9:30 odbędzie się

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i inicjatyw gospodarczych Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji bez odczytywania.
  3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 r. oraz planu pracy Komisji na 2023 r.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Marcin Czarneta

 Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 21 marca 2023 r. o godz. 9:30