W związku z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych informuję, iż został przedłużony do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 23:59 okres obowiązywania następujących stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku),
  • drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku),
  • drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, aby były gotowe do działania.

   Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w  przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

   Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W załączniku więcej informacji dotyczących skali stopni alarmowych.

WÓJT GMINY KOLNO

podpis właściwy

PIOTR SZULC

 

stopnie alarmowe CRP

stopnie alarmowe