Zebranie wiejskie

W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Tarniny

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć, proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami w funduszu sołeckim w 2023 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w domu sołtysa w Tarninach.

Sołtys Sołectwa Tarniny
/-/ Aleksandra Bogusz

 

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Tarniny w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.