W dniu 25 lutego 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Lutrach odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności miejscowej jednostki OSP za 2022 rok.

Na wstępie dh Tomasz Milewicz – Prezes OSP Lutry przywitał zaproszonych gości: dh Adama Rybickiego – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, Piotra Szulca – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kolnie jednocześnie Wójta Gminy Kolno, dh Krzysztofa Dalkowskiego – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Małgorzatę Leszczyńską – Sołtysa Sołectwa Lutry, Barbarę Kanigowską – Referenta ds. zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gospodarki komunalnej i transportu publicznego Urzędu Gminy Kolno oraz wszystkich druhów czynnych i honorowych jednostki.

Następnie zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, Komisji Finansowej i Rewizyjnej.

Podczas zebrania przedstawiono propozycje planów pracy na 2023 rok. Przegłosowano także absolutorium dla Zarządu. W ostatnim punkcie zebrania ,,wolne wnioski" nie zabrakło podziękowań jednostce za aktywne uczestnictwo w akcjach ratowniczych, gotowość operacyjno-bojową, współpracę i zaangażowanie na terenie gminy.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2801-zebranie-sprawozdawcze-osp-lutry#sigProId9c31997ac6