W dniu 21 lutego 2023 r. odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LVIII/308/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037.
  2. Uchwała Nr LVIII/309/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
  3. Uchwała Nr LVIII/310/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”.
  4. Uchwała Nr LVIII/311/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/304/2023 Rady Gminy Kolno z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr LI/264/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno.
  5. Uchwała Nr LVIII/312/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Kolnie poprzez zmianę siedziby.
  6. Uchwała Nr LVIII/313/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 248/69 obręb Kolno, Gmina Kolno.

Po obradach sesji Radni udali się z wizytą do Przedszkola Samorządowego w Kolnie, gdzie podarowali Przedszkolakom zabawki, gry i wiele ciekawych upominków zakupionych podczas XXV Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej, zorganizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:
http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2797-lviii-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId1036aa1de0