OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 11:00 odbędzie się

Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia połączonych komisji bez odczytywania.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Kolno.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krystyna Krasuska

 Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 21 lutego 2023 roku o godz. 11:00