W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Olsztyn – Korsze – granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo – Anielin Gradowo – granica państwa" w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów" i koniecznością zorganizowania konsultacji społecznych w związku z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych zostaliśmy poinformowani, że została przygotowana ankieta online (link poniżej), w kórej Mieszkańcy mogą zająć stanowisko w niniejszej sprawie. Konsultacje będą trwać do 23.02.2023r.

Link do ankiet i proponowanych rozwiązań projektowych:
https://tinyurl.com/Gmina-Kolno