Zebranie wiejskie

W dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Bęsia

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć, proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami w funduszu sołeckim w 2023 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury w Bęsi.

Sołtys Sołectwa Bęsia
/-/Marzenna Bigus

 

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Bęsia w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r. (2)