Zebranie wiejskie

W dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Samławki

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć, proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami w funduszu sołeckim w 2023 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Samławkach.

Sołtys Sołectwa Samławki
/-/ Adriana Topa

 

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Samławki w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.