Zebranie wiejskie

W dniu 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Ryn Reszelski

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć, proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami w funduszu sołeckim w 2023 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się pod altanką wiejską w Rynie Reszelskim.

Sołtys Sołectwa Ryn Reszelski
/-/ Ewa Skoczeń

 

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Ryn Reszelski w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.