Zebranie wiejskie

W dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Wólka

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zgłaszanie przedsięwzięć, proponowanych do zmiany i dyskusja nad zmianami w funduszu sołeckim w 2023 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się na placu przy bloku nr 9 w Wólce.

Sołtys Sołectwa Wólka
/-/Magdalena Gołaszewska

 

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Wólka w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.