INFORMACJA

Wójt Gminy Kolno informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę wyżej wymienionych dodatków złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacja RODO - dodatek dla gospodarstw domowych

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych