WÓJT GMINY KOLNO ogłasza nabór kandydatów na wolnestanowisko urzędnicze ds.rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntóworaz ochrony środowiska. Link do strony https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/33/Stanowisko_urzednicze_ds__rolnictwa_2C_gospodarki_i_ochrony_gruntow_oraz_ochrony_srodowiska/