Zebranie wiejskie

 

W dniu 19 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 14:00 odbędzie się zebranie Mieszkańców Sołectwa Kabiny.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Rozdysponowanie środków pozyskanych z konkursu „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2022”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie zebrania.

Zebranie odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kabinach.

 

Sołtys
/-/ Krystyna Krasuska