Prosimy o pilne zgłaszanie się zainteresowanych osób zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych i szacowanej ilości węgla.

Zgodnie z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości do 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony do końca kwietnia 2023 roku (maksymalnie 3 tony na gospodarstwo do końca kwietnia 2023) jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Informacje o zainteresowaniu Mieszkańców gminy przyjmowane są nie później niż do 25 października 2022 r. (wtorek) do godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Kolno lub pod numerem telefonu 89 716 3226 w. 26 – poniedziałek do 15:30 i wtorek do godz. 10:00.

Zgłoszeń informacji można dokonywać także e-mailowo: dodatek@kolno-gmina.pl

Zgłoszenie informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla. Służy jedynie do oszacowania zapotrzebowania na węgiel w skali naszej gminy.

Deklaracja do pobrania i wypełnienia znajduje się pod tekstem.

 

Deklaracja do ściągnięcia w formacje PDF