Zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, Gmina Kolno włączyła się do  działań prewencyjnych przygotowujących do dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z  zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Kolno za  pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie tabletki zawierające jodek potasu. Podkreślamy, że podejmowane obecnie działania mają jedynie charakter informacyjny i przedstawiają standardową procedurę stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że  w  obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za  bezpieczeństwo państwa są  w  ciągłej gotowości. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W  przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom na terenie Gminy Kolno w  3  punktach:

Lp. Miejscowość Nazwa Adres i telefon
1. Kolno

Gminny Ośrodek Kultury

Miejscowości, z których mieszkańcy zostaną poddani profilaktyce jodowej: Kolno, Kabiny, Kominki, Samławki, Tarniny, Ryn Reszelski.

11-311 Kolno 25

Tel. 89 716 32 26

2. Lutry

Gminna Biblioteka Publiczna

Miejscowości, z których mieszkańcy zostaną poddani profilaktyce jodowej: Lutry, Wągsty, Górkowo, Tejstymy, Wójtowo, Wysoka Dąbrowa.

11-311 Kolno

Lutry 12

Tel. 89 716 32 26

3. Bęsia

Centrum Kultury

Miejscowości, z których mieszkańcy zostaną poddani profilaktyce jodowej: Bęsia, Kruzy, Górowo, Wólka, Oterki, Otry.

11-311 Kolno

Bęsia 24

Tel. 89 716 32 26

W celu uniknięcia kolejek i poprawy sprawności dystrybucji, tabletki będą wydawane wyłącznie osobom pełnoletnim, na potrzeby całej rodziny  zamieszkałej pod wspólnym adresem. Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • dorośli do 60. r.ż. i dzieci powyżej 12. r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu),
  • dzieci od 3. do 12. r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu),
  • dzieci od 1. miesiąca życia do 3. r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu),
  • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu),
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co  do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne!

Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego. O  rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnych stronach internetowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Profilaktyka jodowa - broszurka informacyjna