W najbliższych dniach Gmina Kolno rozpocznie przekazywanie laptopów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Pracownik Urzędu Gminy Kolno będzie się kontaktować z każdym z Beneficjentów indywidualnie.