Drodzy Mieszkańcy!

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy, uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000,00 zł można składać do 30 listopada 2022 r.

 

•           elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)

•           papierowo - Sekretariat Urzędu Gminy w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno

 

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

 

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego.

 

Więcej informacji dotyczących wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno – pokój nr 10 lub na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

1) Instrukcja

2) Wniosek o dodatek węglowy