OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji bez odczytywania
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 14 czerwca 2022 r. na działalność Wójta Gminy Kolno;
  4. Sprawy różne;
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/Jolanta Białasiewicz