OGŁOSZENIE O NABÓR

 

Wójt Gminy Kolno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP

oraz gospodarki komunalnej i transportu publicznego

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/8/31/Stanowisko_urzednicze_ds__zarzadzania_kryzysowego_2C_obrony_cywilnej_i_OSP_oraz_gospodarki_komunalnej_i_transportu_publicznego/