W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr LI/261/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Uchwałę Nr LI/262/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036.
  3. Uchwałę Nr LI/263/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r.
  4. Uchwałę Nr LI/264/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno.
  5. Uchwałę Nr LI/265/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kolno na lata 2022-2025.
  6. Uchwałę Nr LI/266/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu opieki nad zabytkami Gminy Kolno na lata 2017-2020”.
  7. Uchwałę Nr LI/267/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu sprawdzenia dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 r. i 2022 r.

Podczas obrad sesji, gościnnie, Pan Piotr Zabuski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgłębił temat w sprawie projektu „Szlak Świętej Warmii”.

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2542-li-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIdd37ef5df0c