I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Kolno informuje, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek)

Urząd Gminy Kolno będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy
/-/      
Piotr Szulc