Informacje dla mieszkańców

To właśnie do urzędów gmin i miast mieszkańcy zwracają się z pytaniami o plany
zagospodarowania przestrzennego lub wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.


Aby usprawnić tę współpracę, przygotowaliśmy stronę internetową
www.dombezformalnosci.gov.pl, na której wyjaśniamy, na czym polega program, jak z niego
skorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także inne materiały
edukacyjne.