ZEBRANIE WIEJSKIE

W dniu 14 maja 2022 r. (sobota) o godz. 13:00 odbędzie się zebranie

Mieszkańców Sołectwa Kabiny

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2.Zmiana wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

3.Sprawy różne.

4.Zamknięcie zebrania.

Zebranie odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kabinach.

                                                                                       Sołtys

                                                                                   /-/ Krystyna Krasuska