Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granice naszego państwa po 24 lutym i przebywa na terenie Gminy Kolno może korzystać z darmowych przejazdów Biskupieckim Publicznym Transportem Zbiorowym. Aby skorzystać z bezpłatnej opcji komunikacji należy udać się do Urzędu Gminy w Kolnie, I piętro, pokój 10 - i okazać:

•    potwierdzenie przekroczenia granicy w w/w terminie
•    aktualny adres pobytu.