Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kolno z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kruzy, Gmina Kolno

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.