W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyła się L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr L/259/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036,
    https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/53/glosowanie/754
  2. Uchwałę Nr L/260/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 rok.
    https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/53/glosowanie/755

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja