OGŁOSZENIE

 

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

została zwołana na dzień 21 kwietnia 2022 roku o godz. 14:30

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036;
  3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r.;
  4. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska