OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godz. 09:30 odbędzie się

Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia połączonych komisji bez odczytywania
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Kolno;
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krystyna Krasuska