Zebranie wiejskie

 

W dniu 02.04.2021 (sobota) o godz. 18:30 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Kruzy

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Konsultacje społeczne budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w m. Kruzy;
  3. Rozdysponowanie środków Funduszu Społecznego na 2022 rok;
  4. Sprawy różne;
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kruzach.

 

Sołtys

Sebastian Śniadowski