W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyła się XLV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kolno.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.

4. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.

5. Wystąpienia sołtysów.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2037.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2022 r.

a) Zwięzłe przedstawienie projektu budżetu gminy wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy Kolno

b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

c) Odczytanie opinii Komisji Finansowej

d) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

e) Głosowanie uchwały budżetowej

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.

12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę nr XXIX/143/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.


Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

1.   Uchwała Nr XLV/220/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/474

 

2.   Uchwała Nr XLV/221/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/461

3. Uchwała Nr XLV/222/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/467

4.   Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/469

5. Uchwała Nr XLV/224/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/143/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/471

6. Uchwała Nr XLV/225/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/463

7. Uchwała Nr XLV/226/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2022 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/36/glosowanie/465

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:  http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2396-sesja-budzetowa#sigProId3d952aaace